null

XIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

 

 

XIV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 13 listopada 2019 roku o godzinie 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych rembertowskich szkół.
4. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 77
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 57/XIII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 15 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 78
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad zrealizowany:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych rembertowskich szkół.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – zmiana VII – druk nr 80
5. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 77
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 57/XIII/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 15 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 78
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 2019 roku

Protokół z XIV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: