null

XIII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 15 września 2011 roku o godzinie 15.00 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 

PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie XIII sesji.
2.Przyjęcie protokołów z X, XI i XII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy Rutkowskiej na bezczynność Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 80
4.Projekt uchwały w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Rembertowa - druk nr 88
5.Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 87
6.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Kawęczyn - Wygoda" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 81
7.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 82
8.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów - Kolonia" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 83
9.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 84
10.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Pocisk" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 85
11.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 86
12.Informacja o przebiegu wykonania załącznika Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy za okres 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku.
13.Przedstawienie planów pracy komisji problemowych Rady Dzielnicy.
14.Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji problemowych Rady Dzielnicy.
15.Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie miedzy sesjami.
16.Interpelacje i zapytania radnych.
17.Wolne wnioski i informacje.
18.Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY
1.Otwarcie XIII sesji.
2.Przyjęcie protokołów z X, XI i XII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy Rutkowskiej na bezczynność Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 80
4.Projekt uchwały w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Rembertowa - druk nr 88
5.Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 87
6.Przedstawienie planów pracy komisji problemowych Rady Dzielnicy.
7.Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji problemowych Rady Dzielnicy.
8.Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie miedzy sesjami.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i informacje.

Dokończenie XIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 21 września 2011 roku o godz. 18.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera" 28

Punkty porządku obrad XIII sesji, które pozostały do zrealizowania:
11.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Kawęczyn - Wygoda" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 81
12.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 82
13.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów - Kolonia" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 83
14.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 84
15.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Pocisk" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 85
16.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 86
17.Zamknięcie sesji.
 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia          szczegóły
55/XIII/2011 skargi Pani Teresy Rutkowskiej na bezczynność Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy   15-09-2011 szczegóły 
56/XIII/2011 wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Rembertowa   15-09-2011 szczegóły 
57/XIII/2011 powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  15-09-2011 szczegóły 

Protokół z XIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: