null

XIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

 

 

XIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 16 października 2019 roku o godzinie 16.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów – druk nr 74.
4. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad zrealizowany:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok w części dotyczącej Dzielnicy Rembertów – druk nr 74.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – zmiana VI – druk nr 76.
5. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 16 października 2019 roku

Protokół z XIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: