null

XII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 26 sierpnia 2015 roku o godzinie 17.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 65.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez rady dzielnic m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy – druk nr 66.
5. Informacja o przebiegu wykonania załącznika dzielnicowego Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy za okres 01.01.2015 – 30.06.2015 roku” – druk nr 64.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 65.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez rady dzielnic m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy – druk nr 66.
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana X – druk nr 68.
6. Informacja o przebiegu wykonania załącznika dzielnicowego Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy za okres 01.01.2015 – 30.06.2015 roku” – druk nr 64.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
35/XII/2015  wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  26-08-2015  szczegóły
36/XII/2015 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez rady dzielnic m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy 26-08-2015 szczegóły
37/XII/2015 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana X 26-08-2015 szczegóły

Protokół z XII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: