null

XII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

 

 

XII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 26 września 2019 roku o godzinie 16.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – zmiana IV – druk nr 70.
3. Informacja nt. remontów lokalowych zasobów komunalnych w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
4. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad zrealizowany:
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – zmiana IV – druk nr 70.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – zmiana V – druk nr 72.
3. Informacja nt. remontów lokalowych zasobów komunalnych w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
4. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 roku

Protokół z XII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: