null

XI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 29 lipca 2015 roku o godzinie 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad IX i X sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana IX – druk nr 61.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z kontroli pn. „Teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci przy ul. Frontowej etap II” – druk nr 62.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
34/XI/2015  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy nr 2015 r. - zmiana IX  29-07-2015  szczegóły
       

Protokół z XI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: