null

XI Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 8 lipca 2011 roku o godzinie 15.00 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 

PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie XI sesji.
2.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 72.
3.Projekt stanowiska w sprawie zwrócenia się do Prezydent m. st. Warszawy
o zmianę projektu budowy parkingu Parkuj i Jedź PKP Rembertów - druk nr 73.
4.Informacja Zarządu Dzielnicy na temat inwestycji prowadzonych przez Dzielnicę Rembertów m.st. Warszawy.
5.Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie miedzy sesjami.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Zamknięcie sesji.
PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY:
1.Otwarcie XI sesji.
2.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 72.
3.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Aliny i Zdzisława Cieślak na działanie Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 75
4.Projekt stanowiska w sprawie zwrócenia się do Prezydent m. st. Warszawy o zmianę projektu budowy parkingu Parkuj i Jedź PKP Rembertów - druk nr 73
5.Projekt stanowiska w sprawie wniosków w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego - druk nr 76.
6.Przedstawienie planów pracy komisji problemowych Rady Dzielnicy.
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z przeprowadzenia kontroli kosztów utrzymania Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Informacja Zarządu Dzielnicy na temat inwestycji prowadzonych przez Dzielnicę Rembertów m.st. Warszawy.
8.Informacja Zarządu Dzielnicy na temat inwestycji prowadzonych przez Dzielnicę Rembertów m.st. Warszawy.
9.Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie miedzy sesjami.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia          szczegóły
52/XI/2011 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy   8-07-2011  szczegóły 
53/XI/2011 rozpatrzenia skargi Aliny i Zdzisława Cieślak na działanie Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy   8-07-2011  szczegóły 
stanowisko wniosków w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego  8-07-2011  szczegóły 

Protokół z XI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: