null

XI sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

 

 

XI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 16.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad IX i X sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Samorządowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 63.
4. Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.
5. Informacja o przebiegu wykonania załącznika dzielnicowego Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy za okres 01.01.2019 – 30.06.2019 roku. – druk nr 68
6. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Protokół z XI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: