null

X sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 11 czerwca 2015 roku o godzinie 17.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28. 

 

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana VII – druk nr 55.
3. Projekt uchwały w sprawie zwrócenia się do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz przyspieszenia uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 56.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

 
PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana VII – druk nr 55.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana VII – druk nr 60.
4. Projekt uchwały w sprawie zwrócenia się do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz przyspieszenia uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 56.
5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej m.st. Warszawy zadania o charakterze ogólnomiejskim z zakresu rozbudowy systemu drogowego na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – tunel drogowy pod torami PKP w ciągu ul. Marsa i Al. gen. A. Chruściela „Montera” – druk nr 59.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
30/X/2015  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana VII 11-06-2015  szczegóły
31/X/2015  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana VIII  11-06-2015  szczegóły 
32/X/2015  zwrócenia się do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz przyspieszenia uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  11-06-2015  szczegóły 
33/X/2015  wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej m.st. Warszawy zadania o charakterze ogólnomiejskim z zakresu rozbudowy systemu drogowego na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – tunel drogowy pod torami PKP w ciągu ul. Marsa i Al. gen. A. Chruściela „Montera”   11-06-2015  szczegóły 
       

Protokół z X sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: