null

X Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

X sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 14 czerwca 2011 roku o godzinie 18.00 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 

PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie X sesji.
2.Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 roku - druk nr 64.
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 roku - druk nr 65.
5.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 63.
6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 66.
7.Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 67.
8.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli decyzji wydawanych przez Wydział Architektury i Budownictwa Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2009 - 2010.
9.Informacja Zarządu z prac w okresie miedzy sesjami.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY:
1.Otwarcie X sesji.
2.Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 roku - druk nr 64.
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 roku - druk nr 65.
5.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 63.
6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 66.
7.Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 67.
8.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 69.
9.Projekt stanowiska w sprawie zwrócenia się do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy - druk nr 70.
10.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli decyzji wydawanych przez Wydział Architektury i Budownictwa Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2009 - 2010.
11.Informacja Zarządu z prac w okresie miedzy sesjami.
12.Interpelacje i zapytania radnych.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia           szczegóły
46/X/2011 wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok 14-06-2011 szczegóły
47/X/2011 wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok  14-06-2011 szczegóły
48/X/2011 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  14-06-2011 szczegóły
49/X/2011 przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 14-06-2011 szczegóły
50/X/2011 wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  14-06-2011 szczegóły
51/X/2011 rozpatrzenia skargi na działalnie Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  14-06-2011 szczegóły
stanowisko zwrócenia się do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy  14-06-2011 szczegóły
stanowisko przyznania Pani Jadwidze Chruściel lokalu mieszkalnego 14-06-2011 szczegóły

Protokół z X sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Załączniki: