null

X sesja Rady Dzielnicy Rembertów - 17 lipca 2019 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

X sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 17 lipca 2019 roku o godzinie 15.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – zmiana III - druk nr 64.
  3. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy.
  4. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad zrealizowany:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – zmiana III - druk nr 64.
  3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie m.st. Warszawy – druk nr 67.
  4. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 17 lipca 2019 roku

Protokół z X sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: