null

Ogłoszenie o wynikach wyborów na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o wynikach wyborów na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Ogłoszenie 
o wynikach wyborów na przedstawicieli mieszkańców
do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawwy
przeprowadzonych w dniach 14 - 24 września 2021 r. i 8 - 18 listopada 2021 r.
w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Na podstawie § 8 ust. 8 – 11 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały nr 28/IX/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z 20 maja 2015 r. w związku z uchwałą  nr 120/575/2021 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z 23 sierpnia 2021 r. podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wraz z uzyskaną liczbą głosów:

- w wyborach przeprowadzonych w dniach 14 - 24 września2021 r.

 1. Wrześniewski Ireneusz     81 głosów
 2. Osiński Janusz                 17 głosów
 3. Piechal Elżbieta                17 głosów
 4. Drewnowa Mirona            12 głosów
 5. Kaczmarczyk Witold           6 głosów
 6. Ochenduszka Czesław       5 głosów
 7. Jeziorska Jadwiga              3 głosy
 8. Pszczółka Dorota               3 głosy
 9. Urban Barbara                   3 głosy
 10. Zawadzka Danuta              3 głosy
 11. Bobiński Stefan                  2 głosy
 12. Andruszko Halina               1 głos
 13. Kościółek Krystyna             1 głos
 14. Lipińska Krystyna               1 głos
 15. Szydłowska Elżbieta          1 głos
 16. Wrześniewska Teresa        1 głos
 17. Pogoda Irena                     0 głosów
 18. Riwerska Barbara              0 głosów
 19. Słoniewska Barbara           0 głosów
 20. Tabaczyńska Helena          0 głosów
 21. Wieczorek Lucyna              0 głosów
 22. Wieczorek Marianna           0 głosów

- w wyborach uzupełniających, przeprowadzonych w dniach 8- 16 listopada 2021 r.

 1. Wrześniewska Teresa       117 głosów
 2. Szydłowska Elżbieta          25 głosów
 3. Kościółek Krystyna              1 głos
 4. Andruszko Halina                0 głosów
 5. Lipińska Krystyna                0 głosów

Urząd Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap