null

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji budynku mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików

Drukuj otwiera się w nowej karcie

17 października w Urzędzie Dzielnicy Rembertów odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików w Rembertowie. Autorem zwycięskiej pracy jest Damian Florczykiewicz z Warszawy w zespole autorskim z Mateuszem Mindziakiem. Na konferencji obecni byli: Renata Kaznowska - Wiceprezydent m.st. Warszawy, burmistrz Dzielnicy Rembertów Agnieszka Kądeja, Marek Mikos z Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. Na spotkanie przybyli także członkowie sądu konkursowego, architekci, radni i mieszkańcy.
Uzasadnienie werdyktu sądu konkursowego brzmi następująco:
"Za syntetyczną i powściągliwą w formie koncepcję budynku mieszkalnego umożliwiającego realizację obiektu cechującego się wysokim poziomem rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych. Ciekawa koncepcja zabudowy narożnej działki stwarza szansę na powstanie budynku niebanalnego, który w dyskretny sposób zaznaczając swoją obecność pozwoli wkomponować projektowany obiekt w istniejącą tkankę zabudowy Rembertowa. Dzięki zastosowaniu uskoków i tąpnięć w bryle budynku możliwe jest stworzenie atrakcyjnej i zróżnicowanej typologii mieszkań z tarasami, ogródkami zewnętrznymi.
Projekt pozwoli na realizację budynku w zakładanym budżecie z racjonalizacją kosztów eksploatacji. W ramach zaleceń do przeanalizowania w kolejnych etapach projektu jury zwraca uwagę na kwestie związane z ewentualną zamianą lokalizacji strefy śmietnika i pomieszczeń technicznych i gospodarczych."

GRATULUJEMY!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://architektura.um.warszawa.pl/konkurscyrulikow

Kolejne miejsca w konkursie zajęli:

Nagroda II

22Architekci Sp. z o.o., Warszawa


Zespół autorski: Wojciech Conder, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Michał Tatjewski, Aleksandra Zubelewicz, Michał Bala, Alicja Kanigowska, Weronika Misiak, Tomasz Saracen

Nagroda III

POTEARCHITEKCI Sp. z o.o., Gdańsk
Zespół autorski: Paweł Szczygieł, Karol Mikulski, Ewa Gizler, Joanna Szufler, Stanisław Łuszcz

Nagroda III

Inicjatywa Projektowa Sp. z o.o., Warszawa
Zespół autorski: Piotr Straszak, Mikołaj Zdanowski, Szymon Chwazik, Marta Możdżyńska