null

Wykaz szkół i przedszkoli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedszkola publiczne

Przedszkole Nr 158,
ul. Dwóch Mieczy 30/36, 
04-491 Warszawa

Dyrektor Magdalena Soszyńska-Kalinowska
7 oddziałów
nr tel. 22 611 91 32
e-mail: p158@edu.um.warszawa.pl
http://www.p158.przedszkola.net.pl/Przedszkole Nr 160
ul. Niepołomicka 26, 04-256 Warszawa

Dyrektor Beata Krajewska 
5 oddziałów
nr tel.  22 815 23 12
e-mail: sekretariat@p160.waw.pl
www.p160.waw.pl

Przedszkole Nr 243
ul. Kordiana 7/11, 04- 451 Warszawa

Dyrektor Irmina Jachimowicz, 
6 oddziałów
nr tel. 22 611 92 96
e-mail: p243@interia.pl
www.p243.waw.pl
Informacje o przedszkolu

Przedszkole Nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Admiralska 17,  00-910 Warszawa

Dyrektor  Maria Chaber 
14 oddziałów
nr tel. 517 230 603
e-mail: p376@edu.um.warszawa.pl
www.przedszkole376.waw.pl 

Przedszkole Nr 423
ul. Kadrowa 9, 04-421 Warszawa
Dyrektor Barbara Bogacka
5 oddziałów
tel. 22 243 26 57, 662 011 490
e-mail: p423@edu.um.warszawa.pl
www.przedszkole423.waw.pl
 

Wszystkie przedszkola czynne są 10 godzin dziennie. Proponują szeroką ofertę zajęć dodatkowych np. zajęcia umuzykalniające, rytmikę, język angielski, wycieczki, teatrzyki. Dysponują wysoko kwalifikowaną kadrą pedagogiczną.


Przedszkola niepubliczne

Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia Puchatka” 
ul. Bombardierów 13, 04-416 Warszawa

Dyrektor Magdalena Mościcka, tel. 734 488 364
e-mail: info@przedszkoleukubusia.pl
www.przedszkoleukubusia.pl

Przedszkole "Delfinek"
ul. Kordiana 85, 04-418 Warszawa

Dyrektor  Danuta Łopata, nr tel. 22 673 46 54
e-mail: d.lopata@wp.pl
www.delfinek.edu.pl

Przedszkole "Biedroneczka"
ul. Paderewskiego 83, 04-443 Warszawa

Dyrektor  Iwona Jaczewska, nr tel. 22 673 48 23, 510 175 585, 515 287 517, 22 612 89 28 (po godz. 18.00)
e-mail: przedszkole.biedroneczka@wp.pl
www.przedszkolebiedroneczka.pl

Przedszkole "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"
ul. Kadrowa 5 , 04-421 Warszawa

Dyrektor Dariusz Rutkowski, nr tel./fax 22 611 88 88, 601 07 03 07
e-mail: przedszkole@przedszkole.csd.pl
www.przedszkole.csd.pl

Przedszkole "Gumiś"
ul. Szafarzy 22, 04-445 Warszawa

Dyrektor Grażyna Walczak, nr tel./fax 22 673 52 26, 503 785 453
e-mail: walczak213@wp.pl
www.przedszkole-gumis.pl


Prywatne Przedszkole i Żłobek "Gwiazdeczki",
ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa

Dyrektor Joanna Gołębiewska, nr tel. 501 760 013, 22 781 29 03, fax 22 781 29 03
e-mail: gwiazdeczki.waw@wp.pl
www.gwiazdeczki.waw.pl
 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wesoły Plecak
ul. Katiuszy 3, 04-453 Warszawa
Dyrektor Agata Antosiak, tel. 725 138 900
e-mail: wesolyplecak@gmail.com
http://wesoly-plecak.pl/

 

Szkoły podstawowe publiczne

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 189
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Dwóch Mieczy 5, 04-491 Warszawa
Dyrektor Anna Posmyk, nr tel. 22 611 95 66
e-mail: sekretariat@sp189.pl
https://sp189.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji Armii Krajowej w Rembertowie 
ul. Paderewskiego 45, 04-550 Warszawa
Dyrektor Halina Sawicka, nr tel./fax 22 611 94 33
e-mail: sp217@edu.um.warszawa.pl
http://www.sp217.pl/


Szkoła Podstawowa Nr 376
im. Bohaterów Westerplatte
ul. gen. Ziemskiego-Wachnowskiego 22, 04-408 Warszawa
Dyrektor Dorota Jachnik, nr tel./fax 22 611 93 39, 22 673 42 83,
e-mail: sp376@edu.um.warszawa.pl
http://www.sp376.pl/


Szkoła Podstawowa Nr 254 im. Gen. Franciszka Żymirskiego
/w Zespole Szkół Nr 74/
ul. Niepołomicka 26   04-256 Warszawa
p.o. dyrektora Urszula Kolenda, nr tel./fax 22 879 80 18
e-mail: sekretariat@zs74.pl
http://www.zs74.pl


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
/w Zespole Szkół Nr 74/
ul. Niepołomicka 26,  04-256 Warszawa
p.o. dyrektora Urszula Kolenda, nr tel. 22 879 80 18
e-mail: sekretariat@zs74.pl
http://www.zs74.szkolnastrona.pl


Publiczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
al. Sztandarów 2   04-423 Warszawa
Dyrektor  Małgorzata Mojsak
nr tel./fax 22 673 54 08, fax 22 673 54 09
e-mail: sekretariat@superszkola.pl
www.superszkola.pl


Szkoły niepubliczne

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich

ul. Cyrulików 87
04-402 Warszawa
Dyrektor Irena Giegiel-Drozdek
tel. 577 312 601 (szkoła stacjonarna), tel. (22) 251 02 59
e-mail: szkola.rembertow@moracz.edu.pl
https://rembertow.moracz.edu.pl/


Szkoły średnie

LI  Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kadrowa 9,  04-421 Warszawa
Dyrektor  Elżbieta Szepietowska-Paluch,  nr tel./fax 22 611 93 91
e-mail: lo51@lilo.edu.pl
www.lilo.edu.plPlacówki opiekuńczo-wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
ul. Strażacka 57/59, 04-462 Warszawa
Dyrektor Monika Zdrzyłowska, tel. 22 673 50 94,
fax 22 673 48 29
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 131
e-mail: mowstrazacka@mowstrazacka.com
www.mowstrazacka.com