null

Wyjaśnienie treści SIWZ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 51248-2015 z dnia 2015-03-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Są to prace związane z utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej w pasach ulicznych, na skwerach,... Termin składania ofert: 2015-03-17

Numer ogłoszenia: 37697 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 51248 - 2015 data 09.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst:III.3.4).
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający uzna warunek dot. potencjału kadrowego w zakresie posiadania kierownika robót oraz brygadzisty za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem osób, które łącznie spełniają przedmiotowy warunek.

Załączniki: