null

Wydziały i Delegatury - kontakt

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28

Urząd Dzielnicy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Wydział Obsługi Mieszkańców, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dodatkowo pracują w poniedziałki w godz. 16:00-18:00

 

 

 

Aby zapewnić mieszkańcom możliwości załatwiania spraw w Urzędzie w dogodnym dla nich czasie, poniższe komórki organizacyjne są czynne w następujących godzinach:

 

Kasa Urzędu Dzielnicy Rembertów jest czynna w godzinach:
poniedziałek 8:00-17:30 (przerwa 13:00-13:20) 
wtorek - piątek 8:00-15:30 (przerwa 13:00-13:20Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów

 • Referat Obsługi Bezpośredniej
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii

pokój 001

22 44 33 889 - informacja, punkt podawczy,
22 44 33 830 - informacja podatkowa,
22 44 33 886 - sprawy lokalowe, oświata,
22 44 33 885 - ochrona środowiska, kultura, 
22 44 33 887 - działalność gospodarcza,
22 44 33 884 - architektura, urbanistyka,
22 44 33 883 - geodezja, nieruchomosci, infrastruktura,
22 44 33 885 - gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22 44 33 881 - gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22 44 33 888 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,
22 44 33 782 - fax

Naczelnik: Ewa Gabler
tel. 22 44 33 880
e-mail: egabler@um.warszawa.pl
rembertow.wom@um.warszawa.plDelegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Rembertów
22 44 33 873, 22 44 33 874, 22 44 33 878 - rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami - pokój 111
22 44 33 877, 22 44 33 876, 22 44 33 875 - ewidencja ludności i dowody osobiste -  pokój 109, 110
22 44 33 870, 22 44 33 872 - postepowania administracyjne - pokój 101

Naczelnik: Aneta Sadkowska
tel. 22 44 33 871
e-mail: rembertow.baiso@um.warszawa.pl

Status dokumentów można sprawdzić na stronach:
- dowód rejestracyjny
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
- prawo jazdy
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
- dowód osobisty
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowy.Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Rembertów
pokój 201, 203, 204, 307
tel.  22 44 33 899, 22 44 33 845
fax  48 22 44 33 781

Naczelnik: Katarzyna Roth-Sikorska
tel.  22 44 33 899, 510 206 202
e-mail: kroth@um.warszawa.pl

Eurokoordynator: Karolina Matuszak
tel. 22 44 33 918
e-mail: kmatuszak@um.warszawa.pl

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Rembertów
pokój 415, 416, 417
tel. 22 44 33 838, 22 44 33 839

Naczelnik: Agnieszka Filipek
tel. 22 44 33 837
e-mail: a.filipek@um.warszawa.pl

 

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Rembertów

 • Referat Finansowo-Księgowy
 • Referat Podatków i Opłat
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania, Sprawozdawczości i Analiz

pokój 404, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 419, 420
tel. 22 44 33 823, 22 44 33 824, 22 44 33 825, 22 44 33 829, 22 44 33 826, 22 44 33 822, 22 44 33 821, 22 44 33 828
fax 22 44 33 773  
kasa - parter

informacja o podatkach i opłatach lokalnych: tel. 22 44 33 830

Główny Księgowy: Małgorzata Maciejewska
tel. 22 44 33 820, fax. 22 44 33 773
e-mail: m.maciejewska@um.warszawa.pl

 

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów

 • Referat Drogowy
 • Referat Inwestycji i Remontów

pokój 304, 317, 318
tel. 22 44 33 902, 22 44 33 901, 22 44 33 903, 22 44 33 904, 22 44 33 905, 22 44 33 906
fax 22 515 16 31

Naczelnik: Anna Kurczyńska-Strawa
tel. 22 44 33 900
e-mail: a.kurczynska@um.warszawa.pl

 

Wydział Informatyki dla Dzielnicy Rembertów
pokój 502
tel.  22 44 33 758, 22 44 33 759, 22 44 33 756

Naczelnik: Grzegorz Gaczkowski
e-mail: ggaczkowski@um.warszawa.pl
tel.  22 44 33 757 Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów

 • Referat Utrzymania Czystości i Placów Zabaw
 • Referat Ochrony Środowiska

pokój 308, 309, 310, 327
tel./fax 22 44 33 813, 22 44 33 815, 22 44 33 816, 22 44 33 849

Naczelnik: Barbara Stańczak
e-mail: bstanczak@um.warszawa.pl
tel.  22 44 33 814

 

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów
pokój 613, 327
tel. 22 44 33 913, 22 44 33 865, 22 44 33 855

Naczelnik: Monika Sochacka
tel. 22 44 33 854
e-mail: m.sochacka@um.warszawa.pl  rembertow.wku@um.warszawa.pl

Kontakt z mediami
Elwira Wiechecka
tel. 22 44 33 913, e-mail: rembertow.wku@um.warszawa.pl

 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów
pokój 001, 606/1, 612/3
tel. 22 515 15 50, 22 44 33 853, 22 44 33 851, 22 44 33 852, 22 44 33 882

Naczelnik: Beata Humięcka
tel. 22 44 33 850
e-mail: bhumiecka@um.warszawa.pl

 

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Rembertów
pokój 320, 321
tel. 22 44 33 891

Administratorzy budynków - pokój 220
tel. 22 44 33 894, 22 44 33 895

Naczelnik: Wiesław Szuppe
tel. 22 44 33 890
e-mail: wszuppe@um.warszawa.pl

 

Wydział Gospodarki Gruntami w Dzielnicy Rembertów
pokój 509, 519, 328, 329
tel. 22 44 33 848, 22 44 33 847, 22 44 33 846, 22 44 33 908, 22 44 33 919, 22 44 33 866, 22 44 33 867

Naczelnik: Adam Sirko
tel. 22 44 33 840
e-mail: asirko@um.warszawa.plWydział Architektury i Urbanistyki dla Dzielnicy Rembertów
pokój 601, 602, 611
tel. 22 44 33 856, 22 44 33 858, 22 44 33 927, 22 44 33 859
fax 22 44 33 776

Naczelnik: Ewa Podhorska-Michalczuk
tel. 22 44 33 856
e-mail: epodhorska@um.warszawa.pl

 

Wydział Budownictwa dla Dzielnicy Rembertów

Naczelnik: Renata Kunert
tel. 22 44 33 915
e-mail: rkunert@um.warszawa.pl

 

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów
pokój 302, 301
tel. 22 44 33 912, 22 44 33 812, 22 44 33 897
fax 22 44 33 784

Naczelnik: Sylwia Firląg-Dutkiewicz
tel. 22 44 33 811
e-mail: sfirlag@um.warszawa.pl

 

Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Rembertów
pokój 312
tel. 22 44 33 808, 22 44 33 807
fax 22 443 37 83

Kierownik: Bożena Brzostek
tel. 22 44 33 806
e-mail: bbrzostek@um.warszawa.plWydział Prawny dla Dzielnicy Rembertów

 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Archiwum

pokój 418, 419
tel.  22 44 33 862, 22 44 33 863, 22 44 33 864

Naczelnik: radca prawny Jarosław Grelus
e-mail: jgrelus@um.warszawa.pl
Radca prawny: Krzysztof Czeleń
e-mail: kczelen@um.warszawa.pl

 

Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu dla Dzielnicy Rembertów

 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
  pokój 517, 518
  tel. 22 44 33 842, 22 44 33 841
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji
  pokój 610
  tel.  22 44 33 869, 22 44 33 916

Naczelnik: Bożena Mazurkiewicz
Dzielnicowy Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Społecznymi
tel. 22 44 33 868
e-mail: b.mazurkiewicz@um.warszawa.pl

 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Rembertów
pokój 508
tel.  22 44 33 921, fax  22  44 33 771

Główny specjalista: Joanna Jankowska
tel. 22 44 33 920
e-mail: j.jankowska@um.warszawa.pl

 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr dla Dzielnicy Rembertów
pokój 303
tel. 22 44 33 843

Główny specjalista: Joanna Krasnodębska
e-mail: jkrasnodebska@um.warszawa.pl

 

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Rembertów
pokój 507
tel. 22 44 33 819, fax  22 515 15 15

Kierownik Zespołu: Tomasz Andrzejewski
tel. 22 44 33 819
e-mail: tandrzejewski@um.warszawa.pl

Wewnętrzną organizację Urzędu Dzielnicy Rembertów oraz podział zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne określa Wewnętrzny regulamin organizacyjny Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, nadany Zarządzeniem Nr 753/2018 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 maja 2018 roku.