null

Ogłoszenie o wyborach kandydatów na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy o wyborach kandydatów na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Na podstawie § 8 ust. 1 – 11 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały nr 28/IX/2015 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza wybory kandydatów na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Wybory zostaną przeprowadzone według następujących zasad:

 1. Głosowanie na kandydatów do Rady Seniorów odbędzie się w terminie od 14 września do 24 września 2021 r.
 2. Do głosowania uprawnione są osoby w wieku powyżej 60 lat zamieszkałe na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
 3. Procedura głosowania odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej, przy czym oddaje się głos tylko na jednego kandydata.
 4. Zaznaczenie kilku kandydatów na karcie wyborczej, niewypełnienie karty, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę, wyklucza jej głos w procedurze głosowania.
 5. Druk karty wyborczej będzie udostępniony w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, przy al. Gen. A. Chruściela „Montera” 28 oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy rembertow.um.warszawa.pl od dnia 14 września 2021 r.
 6. Wypełnioną kartę wyborczą:
 • składa się w skrzynce wystawionej w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - Wydział Obsługi Mieszkańców przy al. Gen. A. Chruściela „Montera” 28, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00), lub
 • przesyła drogą korespondencyjną (pocztą)  – na adres: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. Gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów – głosowanie”.
 1. Karta, która wpłynie po terminie nie będzie uwzględniona w trakcie zliczania głosów, z tym, że w przypadku karty przesłanej pocztą liczy się data stempla pocztowego.
 2. Po weryfikacji kart wyborczych i zliczeniu głosów sporządza się listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Kandydaci z największą liczbą uzyskanych głosów stanowią przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy w Radzie Seniorów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje liczba głosów zebranych na etapie procedury zgłaszania kandydatów.
 3. Listy, o których mowa w pkt 8 zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.

                             Burmistrz Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy

Agnieszka Kądeja

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.