null

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

9 czerwca 2024 roku – na ten dzień Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zarządził wybory do Parlamentu Europejskiego.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Obwody głosowania

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat mogą głosować korespondencyjnie, zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.15 do 16.15. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, telefonicznie nr telefonu: 22 243 08 00, pisemnie. W razie wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego I w terminie do 27 maja 2024 r.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 101, 109 (st.: 15, 16, 17), najpóźniej do 31 maja 2024 r. Numery telefonów, pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje: 22 443 38 72, 22 443 38 75, 22 443 38 76, 22 443 38 77.

Transport specjalistyczny

Przewozy samochodami specjalistycznymi (dostosowanymi do przewozu osób na wózkach) będą realizowane przez firmę Usługi Transportowe Marek Włastowski. Osoby, które będą korzystały z przewozów na wybory powinny posiadać orzeczenie o niepełnosprawności do okazania kierowcy.

Zapotrzebowanie na przejazdy jednorazowe pojazdami specjalistycznymi przyjmowane będą od 27.05 do 6.06 2024 r. u przewoźnika od godz. 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy: bus@specjaltrans.pl.