null

Wspólnie dla lepszej komunikacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Rembertów rozpoczął rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego w celu usprawnienia komunikacji publicznej na terenie dzielnicy. W trakcie dwóch ostatnich spotkań padło kilka propozycji, mających ułatwić życie mieszkańcom w tym zakresie.

 

Podczas pierwszego ze spotkań, które odbyło się 5 lutego w siedzibie ZTM-u, dzielnicę Rembertów reprezentował zastępca burmistrza Marek Karpowicz. Dyrektor ZTM Wiesław Witek omówił zasady współpracy w zakresie funkcjonowania transportu publicznego, a także przedstawił założenia poprawy komunikacji miejskiej na terenie całej Warszawy, w tym również na terenie dzielnicy Rembertów. Ponadto omówiono rozwój linii SKM, budowę nowych wiat przystankowych oraz budowę ścieżek rowerowych. Na wniosek wiceburmistrza Karpowicza, na jedno z kolejnych, kwartalnych spotkań burmistrzów wszystkich dzielnic z zarządem ZTM, zostaną zaproszeni przedstawiciele PKP, celem przedstawienia postulatów samorządowców, dotyczących poprawy warunków korzystania pasażerów pociągów SKM z infrastruktury dworcowej.

Kolejne spotkanie odbyło się w Urzędzie Dzielnicy Rembertów, niespełna tydzień później, bo już 10 lutego. W dyskusji, oprócz przedstawiciela zarządu i inicjatora spotkania w osobie wiceburmistrza Marka Karpowicza, uczestniczyli: dyrektor pionu przewozów ZTM Andrzej Franków oraz kierownik działu organizacji przewozów ZTM Paweł Mudant, przedstawiciele rady dzielnicy i rad osiedlowych, a także pracownicy urzędu – Wydziału Infrastruktury i Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Radny Marek Jarzęcki zgłosił wniosek o zapewnienie linii autobusowej, która skomunikuje wszystkie osiedla dzielnicy. Zaproponował trasę łączącą wszystkie ważne z punktu widzenia mieszkańca punkty, takie jak przychodnie zdrowia, kościoły. cmentarze, centra handlowe na Marysinie, ratusz, czy Akademię Obrony Narodowej. Ideę tę poparł przewodniczący rady Stanisław Kowalczuk. Z kolei radny Leszek Piórkowski postulował zapewnienie komunikacji pomiędzy stacją SKM z ulicą Emilii Gierczak, gdzie mieszka blisko tysiąc Rembertowian, a duże oddalenie od sklepów i innych miejsc użyteczności publicznej, w znacznym stopniu utrudnia im życie. Przewodniczący Rady Osiedla Stary Rembertów – Kolonia, Piotr Abratański w swoich propozycjach zmian wyszedł poza granice dzielnicy i zaproponował trasę linii nocnej, biegnącej od ronda de Gauelle’a, poprzez rondo Wiatraczna, plac Szembeka, zajezdnię Ostrobramska, ulice Lazienkowską, Marsa, Żołnierską aż do Sadów Rembertowskich i Akademii Obrony Narodowej.

Dyrektor Andrzej Franków zwrócił uwagę, że propozycja radnego Jarzęckiego wymaga uzupełnienia, ponieważ we wniosku nie ma mowy o częstotliwości i godzinach kursowania autobusu. Zauważył, że ustalenie najbardziej odpowiednich godzin zapewnienia dostępu do miejsc użyteczności publicznej jest możliwe do ustalenia i niezbędne do usprawnienia komunikacji na terenie Rembertowa. Zauważył także, że pętla Rembertów – Kolonia jest już wykorzystana w stu procentach i wzmożony ruch, będzie wymagał jej rozbudowy.

Z gotowymi rozwiązaniami bolączek mieszkańców w zakresie niedostatecznie rozbudowanej komunikacji miejskiej wystąpił kierownik działu organizacji przewozów Paweł Mudant. Zaproponował dwa warianty zmian, na które składały się: wydłużenie na teren osiedla wojskowego linii 199 lub 196. Dyrektor Franków zadeklarował z kolei zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 199, a także zapewnił, że rozważy skierowanie na tę trasę taboru przegubowego.

Podczas dyskusji poruszone zostały również sprawy związane z budową wiat przystankowych, które według zapewnień dyrektora Franków pojawią się także w Rembertowie.

Druga część spotkania odbyła się w terenie na końcu ulicy Chruściela, gdzie rozważano możliwość umiejscowienia niewielkiego ronda w celu umożliwienia zawracania autobusom.