null

Wnioski do CEIDG

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym papierowe wnioski do CEIDG nie będą przyjmowane w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Zachęcamy do korzystania z opcji "Złóż wniosek w CEIDG wniosek bez wychodzenia z domu”: www.prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
 
Wyjaśniamy, że wniosek można złożyć:
1. on-line za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl) i podpisania go za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego,
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku

2. wysłać przesyłką rejestrowaną na adres wybranego urzędu gminy. Wniosek składany w ten sposób powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.
Przypominamy, że zmian we wpisie w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej, oraz wykreślenia wpisu z rejestru, przedsiębiorca będzie mógł dokonać w dowolnym terminie od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność złożenia wniosku o zmianę wpisu lub jego wykreślenie.
Przedsiębiorca będzie mógł zmienić datę (także wstecz) oraz podać, że rezygnuje z zawieszenia działalności, z wznowienia działalności lub z zaprzestania wykonywania działalności, tak, aby wpis zawierał dane zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.