null

Wielu chętnych do naprawy odcinka na ul. Paderewskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Niebiesko-czerwone tablice ulicowe pokazujące skrzyżowanie alei generała Antoniego Chruściela Montera z ulicą Ignacego Paderewskiego w Starym Rembertowie

Od 1,5 do 2,6 mln zł wynoszą oferty, jakie wpłynęły do Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) w przetargu na przebudowę rembertowskiej ul. Paderewskiego. Chęć realizacji inwestycji wyraziło aż sześć firm. Ta, która zostanie wybrana, na odcinku między ulicami Katiuszy a Strycharską wybuduje kanalizację i chodnik oraz położy nową nawierzchnię.

W przetargu wystartowało sześć firm.

Oferty złożyły:

  • Altor z Mińska Mazowieckiego (2 mln 50 tys. zł brutto)
  • Granar z Warszawy  (1 mln 588 tys. zł brutto)
  • Instal-Nika z Warszawy (2 mln 642 tys. zł brutto)
  • Planeta z Warszawy (2 mln 71 tys. zł brutto)
  • Rokom z Warszawy (1 mln 943 tys. zł brutto)
  • Zakład robót drogowych i inżynieryjno-instalacyjnych „Król” z Wołomina (2 mln 47 tys. zł brutto).

Propozycje ZDM już analizuje, aby wybrać najkorzystniejszą. ZDM szacuje, że na przełomie lipca i sierpnia uda się nie tylko wskazać przyszłego wykonawcę, ale również podpisać z nim umowę.

Zadaniem wybranej firmy będzie modernizacja jednego z ważniejszych odcinków ul. Paderewskiego – między ulicami Katiuszy a Strycharską. Po wschodniej stronie wybuduje chodnik, którego dziś brakuje. Mieszkańcy taką potrzebę wskazali w jednej z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego, pomysł poparło 420 osób.

Dzięki nowym chodnikom poprawi się bezpieczeństwo i komfort pieszych. Chodzi tu zwłaszcza o uczniów pobliskiej szkoły podstawowej, dla których ul. Paderewskiego stanowi codzienną drogę na lekcje. Poprzednią inwestycją, wykonana w tej części Rembertowa, była budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy placówce.

Ponadto, Zarząd Dróg Miejskich planuje posadzić dwa drzewa (grusze drobnoowocowe) na pasie dzielącym jezdnie al. gen. A. Chruściela „Montera” w pobliżu skrzyżowania z ul. Bombardierów. Będą to nasadzenia zastępcze za wycinkę jednego drzewa, które koliduje z przebiegiem nowego chodnika.

Po więcej informacji, zapraszamy na stronę internetową ZDM: https://zdm.waw.pl