null

Ważna informacja dla mieszkańców - dostawa wody i odbiór ścieków na ASzWoj i Polance

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikat Agencji Mienia Wojskowego 31.01.2020 r. godz. 15.00

"Agencja Mienia Wojskowego informuje, że od 1 lutego br. gospodarkę wodno-ściekową dla obiektów znajdujących się przy Akademii Sztuki Wojennej w dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy będzie wykonywał operator Eko - Resys sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wrzesińskiej 12/21. Podmiot ten został wyłoniony w publicznym przetargu zorganizowanym przez AMW w listopadzie 2019 roku. W pierwszych roboczych dniach lutego br. do mieszkańców zgłoszą się upoważnieni pracownicy spółki celem zawarcia stosownych umów. Pracownicy nie będą żądali żadnych opłat. Nowy operator udostępnia informacje na ten temat na swojej stronie internetowej: www.eko-resys.pl. Wszelkie zgłoszenia i awarie należy kierować pod numery telefonu: 459-309-659 i 459-309-629 lub na adres poczty elektronicznej: biuro@eko-resys.pl. Agencja Mienia Wojskowego na bieżąco prowadzi bezpośredni i szczególny nadzór nad procesem zmiany operatora oraz przekazaniem systemów infrastruktury.

Oddział Regionalny w Warszawie
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Chełmżyńska 9 04-247 Warszawa
tel. 22 326 10 10"