null

Warto wiedzieć

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Historia Rembertowa i jego mieszkańców jest równie pasjonująca, jak i ciekawa, często smutna i tragiczna, jak historia całego naszego narodu. Rembertów wręcz tonie w zieleni. Ponad jedna trzecia część dzielnicy to lasy otaczające ją prawie ze wszystkich stron. Mała gęstość zaludnienia i rzadka zabudowa stwarzają możliwości dalszego rozwoju.

Teren między ulicami Marsa, Żołnierską i torami kolejowymi (Warszawa – Mińsk Mazowiecki) – z uwagi na unikatową roślinność – został uznany za rezerwat przyrody. Czyste powietrze, najlepsze warunki klimatyczne spośród wszystkich dzielnic Warszawy, zdecydowanie inna od wielkomiejskiej architektura i klimat społeczny oraz sukcesywnie rozwijana infrastruktura czynią z Rembertowa miejsce przyjazne – takie, z którym warto związać swoje losy.

Położenie geograficzne i granice administracyjne dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Dzielnica Rembertów znajduje się w północno-wschodniej części Doliny Środkowej Wisły, sąsiadującej z Kotliną Warszawską. Mezoregion ten obejmuje plejstoceńską i holoceńską dolinę Wisły o szerokości dochodzącej do 15 km z systemem czterech rzecznych tarasów. Dzielnica Rembertów usytuowana jest we wschodniej części stolicy. Od północy dzielnica graniczy z gminą Ząbki, od wschodu: z gminą Zielonka (północny wschód) i dzielnicą Wesoła (południowy wschód). Od południa sąsiaduje z dzielnicą Wawer i Pragą Południe, a od strony swych zachodnich krańców z północną granicą lasu Olszynka Grochowska (należącego do dzielnicy Praga Południe), dzielnicą Targówek oraz gminą Ząbki.

Załączniki: