null

Warsztaty "W rytmie walca i samby"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy na bezpłatne, jednorazowe warsztaty  z cyklu “Roztańczony Rembertów”. Tym razem zatańczymy „W RYTMIE WALCA I SAMBY”.

TERMIN I MIEJSCE

• Warsztaty „W rytmie walca i samby” odbędą się w dniu 19 maja 2018 r. w godzinach 17.30 – 19.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189, ul. Dwóch Mieczy 5 w Warszawie.


ORGANIZATOR

• Organizatorem warsztatów jest Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz Studio Tańca ARTDANCE.

• Projekt finansuje Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.


ZAPISY

• Zapisu na warsztaty można dokonać:

- drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: studio@artdance.waw.pl,

- telefonicznie pod numerem 724 663 916,

- osobiście w dniu imprezy u organizatora.

UCZESTNICTWO

• W warsztatach oprócz osób dorosłych może uczestniczyć młodzież, jedynie za zgodą opiekuna prawnego.

• Osoby poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie jedynie pod opieką opiekuna prawnego.

• Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z nieodwołalną zgodą na nieodpłatne prawo wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z ich wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmie wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji imprez organizowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

• Podczas warsztatów obowiązuje strój i obuwie sportowe lub adekwatne do danego stylu tańca, buty na obcasach powinny posiadać odpowiednie nakładki na obcasy

• Liczba miejsc jest ograniczona.

WSTĘP WOLNY!!!

ZABIERZ ZE SOBĄ:

- wygodny strój, coś w czym czujesz się wygodnie,
- buty sportowe lub taneczne na obcasie, lub zwykłe obuwie na obcasie (obcasy powinny mieć zabezpieczony obcas aby nie rysować parkietu)
- wodę do picia

Załączniki: