null

Warszawa przełomów - projekt edukacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa Przełomów jest interdyscyplinarnym projektem skierowanym do ambitnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Warszawy.  Motywem przewodnim projektu jest historia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Uczniowie, dzięki zajęciom, pogłębiają swoją wiedzę o  życiu w czasach PRL w Warszawie i w Polsce. Szczególny nacisk jest położony na kryzysy społeczno-polityczne z lat 1956-1989 oraz na stan wojenny.

Projekt składa się z cyklu 30 warsztatów, w trakcie których uczestnicy rozwijają umiejętności z zakresu nauk humanistycznych oraz społecznych (historia, nauki o polityce, nauki o mediach), nauk ścisłych (dziedzina nauk matematycznych – informatyka), a także z obszaru sztuki (dziedzina nauk plastycznych – grafika komputerowa, fotografia). Poszczególne zagadnienia podzielone są na cztery moduły tematyczne – historyczny, dziennikarski, informatyczny oraz fotograficzny.
 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

MODUŁ HISTORYCZNY – 10 zajęć

W ramach modułu historycznego uczestnicy projektu nabywają wiedzę z zakresu historii PRL. Głównym celem zajęć jest ukazanie najnowszej historii polski w sposób, który trudno zrealizować w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych - tematyka poszczególnych spotkań ma charakter uzupełniający w stosunku do programu realizowanego na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

 

MODUŁ DZIENNIKARSKI – 8 zajęć

Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach dziennikarskich. Pozyskują wiedzę na temat różnych form i gatunków dziennikarskich. Dowiadują się, jak wygląda praca dziennikarza w praktyce, a także poznają niektóre zagadnienia z ustawy Prawo prasowe, m.in. instytucję autoryzacji tekstu. Oprócz tego sami próbują swoich sił w roli dziennikarza.

MODUŁ INFORMATYCZNY – 6 lekcji

Uczestnicy projektują i wykonują stronę internetową o tematyce wybranej przez siebie, ale powiązanej z tematyką projektu "Warszawa Przełomów". Podczas pracy nad witryną, wzbogacają swoją wiedzę na temat języka HTML oraz uczą się korzystać z edytorów stron WWW i programów do obróbki zdjęć. Dodatkowo uczestnicy projektu zapoznają się z najważniejszymi kwestiami związanymi z prawem autorskim; zdobywają także kompetencje z zakresu wyszukiwania i krytycznego korzystania ze źródeł informacji.

MODUŁ FOTOGRAFICZNY – 6 lekcji

Uczestnicy zapoznają się z archiwalnymi zdjęciami prezentującymi obiekty i miejsca w Warszawie w czasach, gdy obiekty i miejsca te były cichymi świadkami kluczowych wydarzeń w powojennej historii Warszawy. Próbują rozpoznać, o jakie miejsca chodzi, a także ulokować je na współczesnej mapie Warszawy. Następnie udają się w teren, aby odnaleźć te miejsca i wykonać im zdjęcia. Ostatnim etapem w ramach niniejszego modułu jest "nałożenie" współczesnych fotografii na zdjęcia archiwalne. W tej części projektu uczestnicy korzystają z kompetencji w zakresie korzystania z programów do obróbki graficznej, nabytych podczas modułu informatycznego.

 

Kadrę projektu stanowią pracownicy naukowi wyższych uczelni, działacze opozycji demokratycznej czasów PRL oraz sprawdzeni współpracownicy Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii. Są to wykładowcy o niekwestionowanym przygotowaniu merytorycznym, a jednocześnie osoby komunikatywne, cierpliwe, z poczuciem humoru oraz posiadające doświadczenie i predyspozycje do pracy z młodzieżą. Dzięki takim wykładowcom, uczniowie spotykają się z wiedzą na najwyższym poziomie, podaną w przystępniej dla nich formie.  

 

Projekt ma na celu:

- Rozwój zainteresowań historią,

- Zwrócenie uwagi na zagadnienia, fakty i postacie pomijane w głównym nurcie nauczania szkolnego,

- Ukształtowanie postawy poszukiwania i odkrywania,

- Dostarczenie wartościowego materiału do kształtowania wyobraźni i pożądanych społecznie postaw,

- Ćwiczenie umiejętności pracy metodą projektów, rozwój umiejętności pracy w grupie,

- Wykorzystanie doświadczenia i potencjału organizacji pozarządowej oraz potencjału kadry akademickiej w procesie edukacji.

Start – 15 października 2016

Miejsce zajęćUniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

oraz Centrum Edukacji HIstorycznej, ul. Zielna 39 Warszawa

Zajęcia będą się odbywać co dwa tygodnie, w soboty, godzina 12.00 – 15.00

 

REKRUTACJA:

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest wypełnienie i nadesłanie na adres: dziekanat@duch.edu.pl

następujących danych uczestnika: Imię i nazwisko, klasa, szkoła, numer telefonu kontaktowego rodzica i uczestnika oraz zaakceptowanie regulaminu Projektu

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne,  ilość miejsc w projekcie jest ograniczona do 30.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: dziekanat@duch.edu.pl, tel. 692 981 439

                                                             

Projekt organizują:                   

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii powstała, aby szerzyć wśród dzieci i młodzieży znajomość historii Polski i świata we wszystkich jej aspektach. Idea propagowania wiedzy o przeszłości wśród młodego pokolenia Polaków opiera się przekonaniu, że znajomość historii i umiejętność swobodnego poruszania się wśród zjawisk kultury, są niezbędne młodym, nowoczesnym i otwartym na świat ludziom. Zajęcia realizowane w ramach DUCHa utrzymane są na najwyższym poziomie merytorycznym. Wykłady wykraczają daleko poza zakres programu szkolnego dla poszczególnych klas. Prowadzone są w sposób niekonwencjonalny, inspirujący, angażujący uczestników i budzący fascynację młodego odbiorcy. Więcej na www.duch.edu.pl

 

Instytut Aktywności Społecznej organizacja pozarządowa wspierająca rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności aktywnego oraz świadomego uczestnictwa Polaków w życiu społeczno-politycznym kraju. Siłę organizacji stanowi zgrany zespół młodych ludzi połączony wspólną wizją przyszłości oraz wiarą w możliwość stworzenia w Polsce aktywnego i odpowiedzialnego społeczeństwa, gotowego sprostać stojącym przed nim wyzwaniom. Grono współpracujących z IAS ekspertów to wybitni przedstawiciele życia publicznego, posiadający doskonałe przygotowanie merytoryczne oraz wiele lat praktyki w różnych obszarach aktywności społecznej. Łącząc młodość z doświadczeniem Instytut Aktywności Społecznej tworzy forum dialogu i wymiany myśli otwarte na każdego człowieka. Więcej: www.ias.org.pl