null

VIII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

VIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 15 kwietnia 2015 roku o godzinie 17.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad IV i V sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za 2014 rok – druk nr 45
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Samorządowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 35
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 34
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski i informacje
8. Zamknięcie sesji.

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
22/VIII/2015

zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2014 rok 

15-04-2015  szczegóły 
23/VIII/2015 przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Samorządowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszaw  15-04-2015 szczegóły 
24/VIII/2015  przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 15-04-2015  szczegóły 

Protokół z VIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: