null

VIII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

VIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 11 maja 2011 roku o godzinie 16.00 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 

PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie VIII Sesji.
2.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za rok 2010 - druk nr 42
3.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za rok 2010  - druk nr 40
4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2011 rok - druk nr 41
5.Informacja Zarządu Dzielnicy z prac pomiędzy sesjami.
6.Interpelacje radnych i zapytania.
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY:
1.Otwarcie VIII sesji.
2.Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za rok 2010 - druk nr 42.
4.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za rok 2010 - druk nr 40.
5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2011 rok - druk nr 41.
6.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Piotra Wiśniewskiego i innych mieszkańców ulicy Szkutników na działanie Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 49.
7.Projekt uchwały w sprawie sprostowania podstawy prawnej Uchwały nr 22/VI/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 15 marca 2011 roku - druk nr 50.
8.Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Stary Rembertów" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu - druk nr 52.
9.Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Stary Rembertów - Kolonia" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu - druk nr 53.
10.Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Kawęczyn - Wygoda" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu - druk nr 54.
11.Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Nowy Rembertów" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu - druk nr 55.
12.Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Pocisk" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu - druk nr 56.
13.Projekt uchwały w sprawie utworzenia Osiedla „Polanka" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu - druk nr 57.
14.Informacja Zarządu z prac w okresie miedzy sesjami.
15.Interpelacje i zapytania radnych.
16.Wolne wnioski, informacje.
17.Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia          szczegóły
35/VIII/2011 zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Remberów m.st. Warszawy za rok 2010 11-05-2011 szczegóły 
36/VIII/2011 zaopiniowania sprawozdania rocznego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za rok 2010 11-05-2011 szczegóły 
37/VIII/2011 zatwierdzenia Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałalnia Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2011 rok 11-05-2011 szczegóły 
38/VIII/2011 rozpatrzenia skargi Piotra Wiśniewskiego i innych mieszkańców ulicy Szkutników na działalnie Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 11-05-2011 szczegóły 
39/VIII/2011 sprostowania podstawy prawnej Uchwały nr 22/VI/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 15 marca 2011 roku 11-05-2011 szczegóły 
40/VIII/2011 utworzenia Osiedla "Stary Rembertów" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu  11-05-2011 szczegóły 
41/VIII/2011 utworzenia Osiedla "Stary Rembertów - Kolonia" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu  11-05-2011 szczegóły
42/VIII/2011 utworzenia Osiedla "Kawęczyn - Wygoda" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu  11-05-2011 szczegóły
43/VIII/2011 utworzenia Osiedla "Nowy Rembertów" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu  11-05-2011 szczegóły
44/VIII/2011 utworzenia Osiedla "Pocisk" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu  11-05-2011 szczegóły
45/VIII/2011 utworzenia Osiedla "Polanka" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i nadania jemu statutu   11-05-2011 szczegóły

Protokół z VIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: