null

VIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów - 15 maja 2019 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

VIII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 15 maja 2019 roku o godzinie 16.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Przyjęcie protokołu z obrad VI i VII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
  3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – zmiana II - druk nr 55
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa – druk nr 54
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 53
  6. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku - druk nr 52
  7. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami
  8. Interpelacje i zapytania radnych
  9. Wolne wnioski i informacji
  10. Zamknięcie sesji

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 15 maja 2019 roku

Protokół z VIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: