null

Posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
10.08.2021 14:00 - 10.08.2021 17:30
Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, 04-401 Warszawa

VII posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów odbędzie się 10 sierpnia br. o godz.14.00

VII posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 roku o godz.14.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Powitanie Radnych i zaproszonych gości.

  2. Ustalenie kworum i przyjęcie proponowanego porządku zebrania.

  3. Informacja o ogłoszonym konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom” i rozmowa jak spowodować zainteresowanie instytucji i organizacji z naszej dzielnicy.

  4. Informacja o przebiegu Lata Seniora w naszej dzielnicy w dziedzinie kultury i rekreacji.

  5. Informacja o zajęciach RAS-u w okresie lata.

  6. Informacja o powołaniu Klubu Seniora, zadania i program.

  7. Informacja o podjętych przez Zarząd Dzielnicy działaniach w celu poprawy pracy Przychodni w AszWoju jako rezultat naszych interwencji i posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy.

  8. Informacja o wyborach do Rady na nową kadencję.

  9. Zakończenie zebrania.