null

VII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

VII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 26 marca 2015 roku o godzinie 8.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana III – druk nr 39.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana IV – druk nr 40.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (ulica Zygmuntów) – druk nr 37.
5. Informacja z realizacji warszawskich programów profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie w 2014 roku w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 41.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 
PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana III – druk nr 39.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana IV – druk nr 40.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (ulica Zygmuntów) – druk nr 37.
5.Projektu stanowiska w sprawie przywrócenia bezpośredniej komunikacji autobusowej do centrum Miasta – druk nr 44
6. Informacja z realizacji warszawskich programów profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie w 2014 roku w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 41.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

 
 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
19/VII/2015  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015r – zmiana III  26-03-2015  szczegóły
20/VII/2015  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015r – zmiana IV 26-03-2015  szczegóły 
21/VII/2015  zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (ulica Zygmuntów) 26-03-2015  szczegóły 
stanowisko przywrócenia tras linii 143 i 514 umożliwiających bezpośrednią komunikację z centrum Miasta 26-03-2015 szczegóły

Protokół z VII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: