null

VII Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

VII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 14 kwietnia 2011 roku o godzinie 16.35 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 

PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie VII Sesji.
2.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok - druk nr 46
3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok - druk nr 47
4.Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały o wyposażeniu w majątek Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 43
5.Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały o wyposażeniu w majątek Szkoły Podstawowej Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie, w Warszawie przy ul. Paderewskiego 45 w Dzielnicy Rembertów - druk nr 44
6.Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały o wyposażeniu w majątek Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 45
7.Informacja Zarządu Dzielnicy z prac pomiędzy sesjami.
8.Interpelacje radnych i zapytania.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia          szczegóły
30/VII/2011 wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok 14-04-2011 szczegóły 
31/VII/2011 wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok 14-04-2011 szczegóły
32/VII/2011 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały o wyposażeniu w majątek Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 14-04-2011 szczegóły 
33/VII/2011 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały o wyposażeniu w majątek Szkoły Podstawowej Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie, w Warszawie przy ul. Paderewskiego 45 w Dzielnicy Rembertów 14-04-2011 szczegóły 
34/VII/2011 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały o wyposażeniu w majątek Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  14-04-2011 szczegóły 

Protokół z VII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: