null

VII sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

VII sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 3 kwietnia 2019 roku o godzinie 15.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2018 rok - druk nr 45
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektowanych zmian statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 46
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – zmiana I - druk nr 47
5. Projekt stanowiska w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowy Rembertów – druk nr 48
6. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2018 rok - druk nr 45
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektowanych zmian statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 46
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – zmiana I - druk nr 47
5. Projekt stanowiska w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowy Rembertów – druk nr 48
6. Projekt stanowiska w sprawie projektu budowlanego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 2 Warszawa Zachodnia-Terespol w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 51
7. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
30/VII/2019  zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za 2018 rok  3-04-2019 szczegóły
31/VII/2019 zaopiniowania projektowanych zmian statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 3-04-2019 szczegóły
32/VII/2019 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok – zmiana I 3-04-2019 szczegóły
stanowisko nr 1/VII/2019 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowy Rembertów 3-04-2019 szczegóły
stanowisko nr
2/VII/2019
projektu budowlanego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 2 Warszawa Zachodnia-Terespol w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 3-04-2019 szczegóły

Protokół z VII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: