null

VI Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

VI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 11 marca 2015 roku o godzinie 17.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w sprawie inwestycji na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy tj.:
- zaprojektowanie i budowa przejścia podziemnego pod ulicą Cyrulików przy stacji PKP Rembertów, które będzie połączone z istniejącym tunelem pod torami PKP stacji Warszawa Rembertów;
- rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka – Chełmżyńska w Warszawie;
- budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa – Żołnierska na odcinku węzeł Marsa – granica miasta, drugi etap.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. - zmiana II – druk nr 31.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2014 rok” – druk nr 27.
5. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w sprawie inwestycji na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy tj.:
- zaprojektowanie i budowa przejścia podziemnego pod ulicą Cyrulików przy stacji PKP Rembertów, które będzie połączone z istniejącym tunelem pod torami PKP stacji Warszawa Rembertów;
- rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka – Chełmżyńska w Warszawie;
- budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa – Żołnierska na odcinku węzeł Marsa – granica miasta, drugi etap.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. - zmiana II – druk nr 31.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2014 rok” – druk nr 27.
5. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady m. st. Warszawy zmieniającej uchwałę Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej – druk nr 36.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
16/VI/2015  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. - zmiana II  11-03-2015  szczegóły 
17/VI/2015  przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2014 rok”  11-03-2015  szczegóły 
18/VI/2015 uzgodnienia projektu uchwały Rady m. st. Warszawy zmieniającej uchwałę Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej  11-03-2015 szczegóły

Protokół z VI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: