null

VI Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

VI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 15 marca 2011 roku o godzinie 16.15 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 

PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie VI Sesji.
2.Przyjęcie protokołów z IV i V sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3.Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy o wszczęcie postępowania dotyczącego wprowadzenia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2005 -2013 - druk nr 30.
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 roku - druk nr 31.
5.Projekt uchwały w sprawie propozycji utworzenia jednostek pomocniczych niższego rzędu na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 32.
6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 33.
7.Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 34.
8.Projekt uchwały w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 35.
9.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 36.
10.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 37.
11.Informacja na temat przejęcia sieci kanalizacyjnej przez MPWiK.
12.Informacja Zarządu z prac w okresie miedzy sesjami.
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Wolne wnioski, informacje.
15.Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY:
1.Otwarcie VI Sesji.
2.Przyjęcie protokołów z IV i V sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3.Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy o wszczęcie postępowania dotyczącego wprowadzenia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2005 -2013 - druk nr 30.
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 roku - druk nr 31.
5.Projekt uchwały w sprawie propozycji utworzenia jednostek pomocniczych niższego rzędu na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 32.
6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 33.
7.Projekt uchwały w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 35.
8.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 36.
9.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 37.
10.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa - druk nr 39.
11.Informacja na temat przejęcia sieci kanalizacyjnej przez MPWiK.
12.Informacja Zarządu z prac w okresie miedzy sesjami.
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Wolne wnioski, informacje.
15.Zamknięcie sesji.
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia          szczegóły
22/VI/2011 wystąpienia do Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy o wszczęcie postępowania dotyczącego wprowadzenia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2005 -2013 15-03-2011 szczegóły 
23/VI/2011 wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 roku 15-03-2011 szczegóły
24/VI/2011 propozycji utworzenia jednostek pomocniczych niższego rzędu na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszaw 15-03-2011 szczegóły 
25/VI/2011 przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 15-03-2011 szczegóły 
26/VI/2011 przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 15-03-2011 szczegóły 
27/VI/2011 zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy   15-03-2011 szczegóły 
28/VI/2011 zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy   15-03-2011 szczegóły 
29/VI/2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa  15-03-2011 szczegóły 

Protokół z VI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: