null

VI sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

VI sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 13 marca 2019 roku o godzinie 15.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad IV i V sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2018 rok”– druk nr 42
4. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 43
5. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
28/VI/2019  przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2018 rok”  13-03-2019  szczegóły 
29/VI/2019  zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  13-03-2019  szczegóły 

Protokół z VI sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: