null

V Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 18 lutego 2015 roku o godzinie 8.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2015 rok – druk nr 16
4. Przedstawienie planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2015 rok – druk nr 24
5. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2015 rok – druki nr 20, 21, 22, 23
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2015 rok – druk nr 16
4. Przedstawienie planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2015 rok – druk nr 24
5. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2015 rok – druki nr 20, 21, 22, 23, 26
6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 2/I/2014 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 29
7. Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 30
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
13/V/2015  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2015 rok  18-02-2015  szczegóły 
14/V/2015 zmieniająca uchwałę nr 2/I/2014 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 18-02-2015 szczegóły
15/V/2015 wyboru wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 18-02-2015 szczegóły

Protokół z V sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: