null

V sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 13 lutego 2019 roku o godzinie 15.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad II i III sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 27
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 28
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 32
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 29
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 30
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Samorządowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 31
9. Projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 34
10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 33
11. Przedstawienie planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 38
12. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 24, 25, 26, 35, 36, 37
13. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK ZREALIZOWANY 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad II i III sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 27
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 28
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 32
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 29
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 30
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Samorządowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 31
9. Projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 34
10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 33
11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy – druk nr 40
12. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektowanej zmiany statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 41
13. Przedstawienie planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 38
14. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2019 rok – druk nr 24, 25, 26, 35, 36, 37
15. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie sesji. 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
19/V/2019  zmiany uchwały nr 10/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  13-02-2019  szczegóły
20/V/2019 zmiany uchwały nr 11/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 13-02-2019 szczegóły
21/V/2019 zmiany uchwały nr 12/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 13-02-2019 szczegóły
22/V/2019 zmiany uchwały nr 13/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 13-02-2019 szczegóły
23/V/2019 zmiany uchwały nr 14/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 13-02-2019 szczegóły
24/V/2019 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2019 rok 13-02-2019 szczegóły
25/V/2019 rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 13-02-2019 szczegóły
26/V/2019 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy 13-02-2019 szczegóły
27/V/2019 wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektowanej zmiany statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 13-02-2019 szczegóły

Protokół z V sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: