null

Uwaga! Ważna informacja w sprawie deklaracji na odbiór śmieci

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 10 kwietnia 2020 r.

Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej jedynie w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2, zgodnie z instrukcją:
⏩⏩pobierz wzór deklaracji elektronicznej;
⏩⏩zapisz go na komputerze;
⏩⏩otwórz plik przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader;
⏩⏩wypełnij aktywny dokument deklaracji;
⏩⏩zapisz plik na komputerze w formacie pdf (należy to zrobić zgodnie z komunikatem Adobe Acrobat Reader, czyli wybrać opcję "Drukuj formularz", w polu "Drukarka" wybrać "Microsoft Print to PDF" i zapisać na dysku);
⏩⏩prześlij jako formularz ogólny na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2:
⏩https://epuap.gov.pl/…/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego…;
⏩⏩wpisz jako temat „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami DM (lub DJ, DZW, DN, DH, DL)”;
⏩⏩deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

W przypadku gdy do właściwego Urzędu Dzielnicy przesłany zostanie tylko skan deklaracji mailem, konieczne będzie przesłanie podpisanej deklaracji, albo osobiste podpisanie deklaracji na przesłanym skanie. Brak złożenia deklaracji nie wyłącza konieczności wniesienia opłaty w wysokości wynikającej z deklaracji. Termin wniesienia opłaty za marzec br. nie może zostać wydłużony i upływa 28.03.
Opłatę należy wnieść na dotychczasowy numer rachunku. W przypadku braku wiedzy co do numeru rachunku bankowego istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy, co pozwoli zachować termin do wniesienia opłaty i uniknąć odsetek za opóźnienie.
Więcej informacji: https://warszawa19115.pl/-/deklaracje


Deklarację można także złożyć w wersji papierowej. Ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa zachęcamy jednak do załatwiania spraw urzędowych przez internet lub telefonicznie. Jeśli chodzi o wypełnienie deklaracji w wersji papierowej, aby uniknąć błędów w trakcie jej wypełniania, prosimy o konsultację telefoniczną z Wydziałem Obsługi Mieszkańców, tel. 22 44 33 889 ewentualnie kontakt mailowy: rembertow.wom@um.warszawa.pl. Potem wypełnioną deklarację w wersji papierowej należy wrzucić do wystawionej w holu urzędu urny.