null

Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów
a) Referat Obsługi Bezpośredniej
b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 001

22 44 33 889 - informacja, punkt podawczy,
22 44 33 879 - kancelaria,
22 44 33 830 - informacja podatkowa,
22 44 33 886 - sprawy lokalowe, oświata,
22 44 33 885 - ochrona środowiska, kultura
22 44 33 887 - działalność gospodarcza,
22 44 33 884 - architektura, urbanistyka,
22 44 33 883 - geodezja, nieruchomosci, infrastruktura,
22 44 33 885 - gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22 44 33 881 - gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22 44 33 888 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,
22 44 33 782 - fax

Naczelnik: Ewa Gabler
tel. 22 44 33 880
e-mail: egabler@um.warszawa.pl
rembertow.wom@um.warszawa.pl


Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 
22 44 33 873, 22 44 33 874 - rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami - pok. 111 
22 44 33 877, 22 44 33 876, 22 44 33 875 - ewidencja ludności i dowody osobiste -  pok. 109, 110 
22 44 33 871, 22 44 33 872 - postepowania administracyjne - pok. 101 

p. o. Naczelnika: Aneta Sadkowska
tel. 22 44 33 870
e-mail: asadkowska@um.warszawa.plWydział Organizacyjny dla Dzielnicy Rembertów

04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 201, 203, 204, 307
tel.  22 44 33 899, 22 44 33 845
fax  48 22 44 33 781


Naczelnik: Katarzyna Roth-Sikorska
Kontakt z mediami
tel.  22 44 33 899, 510 206 202
e-mail: kroth@um.warszawa.pl

Eurokoordynator
Karolina Matuszak
tel. 22 44 33 918
e-mail: kmatuszak@um.warszawa.pl


Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 415, 416, 417
tel. 22 44 33 838,  22 44 33 839

Naczelnik: Marian Nesteruk
tel. 22 44 33 837
e-mail: mnesteruk@um.warszawa.pl

 

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Rembertów
a) Referat Finansowo-Księgowy
b) Referat Podatków i Opłat
c) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania, Sprawozdawczości i Analiz
04-401 Warszawa,
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 404, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 419, 420
tel. 22 44 33 823, 22 44 33 824, 22 44 33 825, 22 44 33 829, 22 44 33 826, 22 44 33 822, 22 44 33 821, 22 44 33 828 fax 22 44 33 773  
kasa - parter

informacja o podatkach i opłatach lokalnych  tel. 22 44 33 830

Główny Księgowy: Małgorzata Maciejewska 
tel. 22 44 33 820, fax. 22 44 33 773
e-mail: m.maciejewska@um.warszawa.pl

 

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów
a) Referat Drogowy
b) Referat Inwestycji i Remontów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 304, 317, 318
tel. 22 44 33 902, 22 44 33 901, 22 44 33 903, 22 44 33 904, 22 44 33 905, 22 44 33 906
fax 22 515 16 31

Naczelnik: Anna Kurczyńska - Strawa
tel. 22 44 33 900
e-mail: a.kurczynska@um.warszawa.pl

 

Wydział Informatyki dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 502
tel.  22 44 33 758, 22 44 33 759, 22 44 33 756

Naczelnik: Grzegorz Gaczkowski
e-mail: ggaczkowski@um.warszawa.pl
tel.  22 44 33 757 Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów
a) Referat Utrzymania Czystości i Placów Zabaw

b) Referat Ochrony Środowiska
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 308, 309, 310, 327
tel./fax  22 44 33 813, 22 44 33 815, 22 44 33 816, 22 44 33 849

Naczelnik: Barbara Stańczak
e-mail: bstanczak@um.warszawa.pl
tel.  22 44 33 814

 
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 613, 327
tel. 22 44 33 913, 22 44 33 865, 22 44 33 855

Naczelnik: Monika Sochacka
tel. 22 44 33 854
e-mail: m.sochacka@um.warszawa.pl


Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 001, 606/1, 612/3
tel. 22 515 15 50, 22 44 33 853, 22 44 33 851, 22 44 33 852, 22 44 33 882

Naczelnik: Beata Humięcka
tel. 22 44 33 850
e-mail: bhumiecka@um.warszawa.pl


Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 320, 321
tel. 22 44 33 891

Administratorzy budynków pok. 220,
tel. 22 44 33 894, 22 44 33 895

Naczelnik: Wiesław Szuppe
tel. 22 44 33 890
e-mail: wszuppe@um.warszawa.pl


Wydział Gospodarki Gruntami w Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 509, 519, 328, 329
tel. 22 44 33 848, 22 44 33 847, 22 44 33 846, 22 44 33 908, 22 44 33 919, 22 44 33 866, 22 44 33 867

Naczelnik: Adam Sirko
tel. 22 44 33 840
e-mail:  asirko@um.warszawa.plWydział Architektury i Urbanistyki dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 601, 602, 611
tel. 22 44 33 858, 22 44 33 927, 22 44 33 859
fax 22 44 33 776

Naczelnik: Ewa Podhorska-Michalczuk
tel. 22 44 33 858
e-mail: epodhorska@um.warszawa.pl


Wydział Budownictwa dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28

Naczelnik: Jacek Grabowski
tel. 22 44 33 915
e-mail: j.grabowski@um.warszawa.pl

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 302, 301
tel. 22 44 33 912, 22 44 33 812, 22 44 33 897
fax 22 44 33 784

Naczelnik: Sylwia Firląg-Dutkiewicz
tel. 22 44 33 811
e-mail: sfirlag@um.warszawa.pl


Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 312
tel. 22 44 33 808, 22 44 33 807
fax 22 443 37 83

Kierownik: Bożena Brzostek
tel. 22 44 33 806
e-mail: bbrzostek@um.warszawa.plWydział Prawny dla Dzielnicy Rembertów
a) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej
b) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Archiwum
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 418, 419
tel.  22 44 33 862, 22 44 33 863, 22 44 33 864

Naczelnik: radca prawny Jarosław Grelus
e-mail: jgrelus@um.warszawa.pl
Radca prawny: Krzysztof Czeleń
e-mail: kczelen@um.warszawa.pl


Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu dla Dzielnicy Rembertów
a) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
pok. 517, 518, tel. 22 44 33 842, 22 44 33 841
b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji
pok. 610, tel. 22 44 33 869, 22 44 33 916 
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 

Naczelnik: Bożena Mazurkiewicz
Dzielnicowy Koordynator ds. Współpracy  z Organizacjami Społecznymi
tel. 22 44 33 868
e-mail: b.mazurkiewicz@um.warszawa.plSamodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 508
fax  22  44 33 771
tel.  22 44 33 921

Główny specjalista: Joanna Jankowska
tel. 22 44 33 920
e-mail: j.jankowska@um.warszawa.pl

 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr dla Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 303
tel.  22  44 33 843

Główny specjalista: Anna Chojecka
e-mail: achojecka@um.warszawa.plDelegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, pok. 507
tel.  22 44 33 819 fax  22 515 15 15

Kierownik Zespołu: Tomasz Andrzejewski
tel. 22 44 33 819
e-mail: tandrzejewski@um.warszawa.pl

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap