null

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich, którzy są związani z oświatą i na rzecz oświaty pracują. Z tej okazji, 15 października 2019 r., w Urzędzie Dzielnicy Rembertów odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli: zastępcy burmistrza Dzielnicy Rembertów Mieczysła Golónka i Zbigniew Cierpisz, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów Stanisław Kowalczuk, I Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, Prezes Oddziału  ZNP Warszawa Rembertów Ewa Ochenduszka, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze Jerzy Smoliński, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z Rembertowa. Podczas uroczystości odbyło się złożenie ślubowania przez nowo mianowanych nauczycieli, wręczenie nagród burmistrza dzielnicy Rembertów oraz medali Komisji Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty. Uroczystość uświetnił chór uczniowski z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, obecne były także poczty sztandarowe z rembertowskich szkół. Dyrektorom, nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty składamy najlepsze życzenia! Życzymy wytrwałości, satysfakcji, realizacji planów zawodowych i optymizmu.