null

Uchwała antysmogowa i program dotacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie
ulotka o likwidacji pieców

Zgodnie z zapisami uchwały :
• od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)
• od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
a) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
b) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
c) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
d) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
• od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
• od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
• posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy informuje, że od 11 listopada 2017 r. obowiązuje na terenie województwa mazowieckiego uchwała antysmogowa.
Została ona uchwalona przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Jest ona regulacją prawną obowiązującą na terenie Mazowsza, m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Rembertów.
Ograniczenia i zakazy wymienione w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych.

Weź dotację, zlikwiduj kopciucha!

Usunięcie z Warszawy pieców na paliwo stałe i olej opałowy to ważny element walki ze smogiem. Główne założenie nowego programu dotacyjnego to likwidacja wszystkich tzw. „kopciuchów” w jak najkrótszym czasie. Miasto przeznaczyło na ten cel 300 mln. zł oraz stworzyło korzystne i przyjazne zasady udzielania dotacji. Od 12 do 200 tyś zł - tyle obecnie wynosi dofinansowanie na wymianę starego pieca. Warto zrobić to teraz, gdy można zaoszczędzić nawet 100% kosztów tej inwestycji. Tym bardziej, że zgodnie z prawem do końca 2022 r. i tak trzeba wymienić „kopciucha”. Najbardziej atrakcyjna dotacja przewidziana jest na 2019 i 2020 r. Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy – osoby które złożą wniosek o dotację do końca 2020 r. będą mogły liczyć nawet na 100% zwrotu środków za przedsięwzięcie. Później, w 2021 r. kwota będzie zmniejszona do 90% kosztów inwestycji, a w roku 2022 – do 70%.
Dotację można otrzymać na wymianę „kopciuchów” na nowe piece gazowe, przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej, instalację pompy ciepła lub ogrzewanie elektryczne. Dodatkowo nowo montowane urządzenia grzewcze można połączyć z odnawialnymi źródłami energii, tj. kolektorami słonecznymi, instalacjami fotowoltaicznymi czy turbinami wiatrowymi. To rozwiązanie jest oszczędnością i sposobem na korzystanie z przyjaznych środowisku zasobów natury – słońca i wiatru.

Wnioski na likwidację „kopciucha” przyjmowane będą przez cały rok - od 23 października 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. Można je składać w dowolnym urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, pl. Bankowy 2, piętro VII.

Program modernizacji kotłowni