null

Telefony i instytucje alarmowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie


 

INSTYTUCJE ALARMOWE

 

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

tel.: 22 594 39 00

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa

tel.: 22 632 25 33, 22 632 41 60, 22 632 00 51

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

tel.: 22 628 55 67

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.

ul. Bohomolca 21, 01-613 Warszawa

tel.: 22 560 18 00

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy

ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa

tel.: 22 326 15 15

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa

tel.: 22 629 91 39, 0800 800 117

 

Komisariat Policji Warszawa-Rembertów

ul. Plutonowych 6

04-404 Warszawa

tel. 22 611 90 07, 22 611 90 08, 997, 112

 

VII Oddział Terenowy Straży Miejskiej

ul. Kobielska 5

04-359 Warszawa

tel. 22 741 32 10

 

Państwowa Straż Pożarna m. st. Warszawy

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 13

04-455 Warszawa, ul. Strażacka 141,

tel. 22 596 71 31, 22 596 71 30