null

Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ramach pilotażowej akcji m.st. Warszawa podpisało umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu.
Przewóz taksówkowy realizuje firma WAWA Taxi Sp. z o.o.
Zlecenia przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 333 4444 na hasło „Wawa Taxi bez barier”
 
Kto może korzystać z usług?
Z przejazdów taksówkami będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami:
• posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
• posiadający ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej
• oraz osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach
• posiadający ważne orzeczenie równoznaczne do orzeczeń wymienionych powyżej
 
Opłaty za przejazd i warunki realizacji
Kursy będą realizowane w godz. 6.00 – 23.00 w dni powszednie oraz w niedziele i święta z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zryczałtowana opłata za kurs wyniesie 15 zł za przejazd w jedną stronę maksymalnie do 30 km na terenie Warszawy oraz do 20 km od granic miasta – pokrywamy pozostałą kwotę za przejechane kilometry. W przypadku kursu powyżej 30 km na terenie miasta oraz 20 km od jego granic, za każdy kolejny przejechany kilometr opłatę poniesie osoba korzystająca z przejazdu - wg stawek taryfowych operatora.
Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie portalu www.warszawa19115.pl (Usługi przewozowe dla osób niepełnosprawnych) oraz na stronie www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl (Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami).