null

Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/taks-wki-dla-os-b-z-niepe-nosprawno-ciami

Przewóz osób z niepełnosprawnościami - w tym roku zaplanowaliśmy ponad 29 tys. kursów

W ramach pilotażowej akcji podpisaliśmy umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu. Zryczałtowana opłata wyniesie 15 zł za przejazd taksówką w jedną stronę do 30 km na terenie Warszawy i do 20 km poza granicami miasta.

W tym roku zaplanowaliśmy ponad 29 tys. kursów na przewóz osób z niepełnosprawnościami. W ramach uzupełnienia transportu specjalistycznego i po podpisaniu umowy na przejazdy taksówkami, zapewnimy możliwość skorzystania z dodatkowego przewozu niespecjalistycznego.

Mieszkańcy Warszawy będą mogli skorzystać z usługi jeszcze w lipcu – przewóz taksówkowy będzie realizowała firma WAWA Taxi Sp. z o.o. Wartość umowy obowiązującej do grudnia br. wyniesie blisko 1 mln zł. Do obsługi przewozu osób z niepełnosprawnościami firma udostępni odrębny numer telefonu.

Kto może korzystać z usług?

Z przejazdów taksówkami będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami:
- posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, intelektualnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
- posiadający ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej oraz osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach.

Opłaty za przejazd i warunki realizacji

Kursy będą realizowane w godz. 6.00 – 23.00 w dni powszednie oraz w niedziele i święta z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zryczałtowana opłata za kurs wyniesie 15 zł za przejazd w jedną stronę maksymalnie do 30 km na terenie Warszawy oraz do 20 km od granic miasta – pokrywamy pozostałą kwotę za przejechane kilometry. W przypadku kursu powyżej 30 km na terenie miasta oraz 20 km od jego granic, za każdy kolejny przejechany kilometr opłatę poniesie osoba korzystająca z przejazdu - wg stawek taryfowych operatora.

Dotychczasowe analizy miasta wskazują, że większość kursów realizowanych przez osoby z niepełnosprawnościami nie przekracza 20 km na terenie Warszawy. Korzystający z przejazdu może podróżować z osobą towarzyszącą bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Transport specjalistyczny

Warszawa od 1993 roku zapewnia specjalistyczne usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą podróżować samodzielnie, z opiekunem lub psem przewodnikiem. Przewóz mieszkańców odbywa się w systemie „od drzwi - do drzwi”, czyli zapewniana jest pomoc w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa transportu specjalistycznego jest dostępna na terenie Warszawy oraz - w przypadku przewożenia na leczenie lub rehabilitację - do 20 km od granic miasta.

Szczegóły jak zamówić transport specjalistyczny dla osób z niepełnosprawnościami są dostępne na stronie warszawa19115.pl/-/uslugi-przewozowe-dla-osob-niepelnosprawnych.