null

Szukamy nauczycieli z językiem ukraińskim

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkoła Podstawowa, nauczanie początkowe, dzieci w ławkach podczas lekcji.
Autor: m.st. Warszawa

W rembertowskich szkołach uczy się coraz więcej dzieci i młodzieży z Ukrainy. Dlatego pilnie potrzebujemy personelu pedagogicznego do pracy z nowymi uczniami.

Szkoła Podstawowa nr 376 przy ul. Ziemskiego 22 zatrudni osoby na stanowisko:

  • pomoc nauczyciela – wymagania: biegła znajomość języka polskiego i ukraińskiego w mowie i piśmie;
  • nauczyciel dwujęzyczny z przygotowaniem pedagogicznym do nauki języka polskiego dla dzieci ukraińskich. Ponadto nauczyciel musi spełniać kryteria zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.10.1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi. Wymagana jest NOSTRYFIKACJA dyplomu.

Informacje pod nr tel. 22 611 93 39 lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.