null

Szkodliwość spalania śmieci

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Śmieciarka

Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci nie tylko brzydko pachnie, ale jest także szkodliwy dla Twojego zdrowia i zdrowia Twoich dzieci! Trujący dym z komina naszego sąsiada zawiera substancje rakotwórcze, pyły, które odkładając się w glebie powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi; tlenek węgla - trujący dla ludzi i zwierząt; tlenek azotu - powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

Dodatkowo warto wiedzieć, że: spalanie w piecach domowych śmieci powoduje osadzanie się tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych. Bardzo trudno ją usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i nawet przyczynić się do pożaru domu.

Czas skończyć z tolerowaniem spalania śmieci przez sąsiadów!
Za ich palenie w domowym piecu grozi grzywna do 5000 zł.

Jak długo żyją śmieci w przyrodzie?

Odpady organiczne, masa zielona
Do tej grupy zaliczamy wszelkie resztki jedzenia z naszej kuchni oraz odpadki powstałe podczas przygotowania posiłków. Mogą to być różnego rodzaju obierki, nadgniłe owoce, nieużywane części warzyw. Tutaj też znajdą się odpady z naszych ogrodów, typu skoszona trawa czy opadłe liście. Jeśli masę organiczną przekompostujemy, otrzymamy niezastąpiony nawóz i wszystko wraca do ziemi, dodatkowo ją użyźniając. Proces ten może trwać w zależności od stworzonych warunków od 2 miesięcy do 2 lat.

Papier
W zależności od rodzaju papieru i stworzonych warunków może się on rozkładać od nawet kilku tygodni do około pół roku. Makulatura jest też z powodzeniem wykorzystywana ponownie do produkcji papieru czy papieru toaletowego.

Plastik
Niestety nie każdy rodzaj plastiku nadaje się do powtórnego przetworzenia, ale z tego przetwarzanego można uzyskać np.  tekstylia. No i niestety zła wiadomość jest taka, że pozostawiony sam sobie w środowisku naturalnym będzie się rozkładał od 100 do 1000 lat, w zależności od rodzaju.

Metal
Korozja powinna rozłożyć metal już w 10 lat, jednak istotny jest rodzaj metalu. Aluminium np. jest odporne na korozję i puszka wykonana z tego metalu zniknie dopiero za 200 lat.

Szkło
Szkło rozkłada się najdłużej, bo około 4000 lat. Jednak opakowań szklanych możemy używać wielokrotnie. Podobnie przetwarzane mogą być też niezliczoną ilość razy.