null

System gospodarki odpadami i zestaw dobrych praktyk

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 sierpnia wchodzi w życie Uchwała nr XV/351/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. W załączniku przedkładamy wyciąg z aktów prawa miejscowego w zakresie obowiązków właścicieli lub zarządców nieruchomości wraz z krótkim zestawieniem dorych praktyk, w jaki sposób funkcjonować w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Załączniki: