null

Święto Policji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

12 lipca br. w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. W tym roku obchody miały wyjątkowy charakter, z uwagi na jubileusz 100-lecia powołania Policji Państwowej.  Funkcjonariusze otrzymali odznaczenia resortowe, akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz listy gratulacyjne i nagrody. Z Komisariatu Policji Warszawa Rembertów nominacje na wyższe stopnie otrzymało 7 funkcjonariuszy. W podniosłej uroczystości udział wziął Komendant Stołeczny Policji, nadinspektor Paweł Dobrodziej, komendanci i kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych komendy, a także przedstawiciele samorządów oraz służb i instytucji, które na co dzień współpracują z Policją. W uroczystości uczestniczyła Burmistrz Dzielnicy Rembertów Agnieszka Kądeja

Podczas uroczystej zbiórki zarówno Komendant Stołeczny, Komendant Rejonowy, jak i zaproszeni goście wypowiedzieli wiele ciepłych słów, wyrazów uznania oraz serdecznych życzeń pod adresem funkcjonariuszy.

Nadinspektor Paweł Dobrodziej podkreślał jak wysoko ocenia pracę i bardzo dobre wyniki osiągane przez południowopraskich policjantów oraz bardzo ważną rolę, jaką odgrywa Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII, wskazał na jego profesjonalizm i zaangażowanie. Komendant Stołeczny Policji złożył funkcjonariuszom oraz ich rodzinom życzenia spełnienia w życiu zawodowym i prywatnym, spokoju i bezpieczeństwa, były też szczere wyrazy podziękowania za trud i poświęcenie.

My również życzymy Komendantom i wszystkim funkcjonariuszom sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.
Awansowanym i wyróżnionym policjantom serdecznie gratulujemy! 


Więcej informacji na stronie: http://pragapd.policja.waw.pl/r7/aktualnosci/88247,100-lecie-Policji-Panstwowej-w-KRP-Warszawa-VII.html


Załączniki: