null

Święto Akademii Sztuki Wojennej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na terenie ASzWoj obchodzono dzisiaj uroczystość z okazji Święta Akademii, które zostało ustanowione w ubiegłym roku decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Święto to jest dla społeczności akademickiej szczególne, bowiem 102 lata temu, w 1919 roku, powołano do życia Wojenną Szkołę Sztabu Generalnego, przemianowaną później na Wyższą Szkołę Wojenną (WSWoj), której tradycję odziedziczyła obecna Akademia. Wśród przybyłych gości znaleźli się: Jakub Mykowski dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, gen. bryg. Jarosław Górowski dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, Agnieszka Kądeja burmistrz dzielnicy Rembertów, Józef Melak przewodniczący rady dzielnicy Rembertów, dr Jan Tarczyński dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz ks. kan. ppłk dr Ireneusz Biruś proboszcz rembertowskiej parafii wojskowej. Rangę tegorocznej zbiórki podkreślił także udział kompani honorowej Wojsk Lądowych oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Wraz z rektorem-komendantem Akademii gen. bryg. dr. Robertem Kosowskim wiązanki pod pomnikiem gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby oraz pod obeliskiem wykładowców i Absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej pomordowanych przez NKWD złożyła delegacja Dzielnicy Rembertów - burmistrz Agnieszka Kądeja i Józef Melak. W czasie uroczystości na placu apelowym ASzWoj wręczono wiele medali państwowych, medali resortowych i wyróżnień. Pamiątkowe medale z rąk rektora otrzymała także burmistrz Agnieszka Kądeja oraz przewodniczący rady dzielnicy Józef Melak.

Zobacz galerię (13 zdjęć)