null

Świeć blaskiem z odblaskiem w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 3 grudnia 2018 r. delegatura BBiZK wzięła udział w trzeciej edycji akcji „Świeć blaskiem z odblaskiem”,” zainicjonowanej przez Straż Miejską m.st. Warszawy, wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie oraz z partnerami, m.in. urzędami dzielnic.

W tym dniu, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 217 wspólnie z kierownikiem delegatury BBiZK Tomaszem Andrzejewskim oraz Burmistrzem Dzielnicy Rembertów Panią Agnieszką Kądeją udekorowali choinkę ustawioną przed urzędem przy al. gen. A. Chruściela 28. W kolejnych dniach osoby przechodzące obok choinki będą mogły zdjąć element odblaskowy i świecić blaskiem, dzięki czemu być widocznym i bezpiecznym.

Celem akcji jest ograniczenie liczby potrąceń pieszych oraz rowerzystów przez kierujących pojazdami. Piesi, są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego i niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków. Aby to zmienić wystarczy zastosować jedną z podstawowych reguł bezpieczeństwa "widzieć i być widocznym".

Po udekorowaniu choinki, uczniowie zostali zaproszeni do urzędu na słodki poczęstunek, a następnie otrzymali ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Rembertów upominki.